HarmonyWorld FIL
Search…
πŸ›£
Roadmap
Ang proyekto ay susulong ayon sa mga yugto sa roadmap, ang roadmap sa ibaba ay maaaring magbago.
Q1 2022:
 • Pag mint ng mga founder ng HarmonyWorld
 • Pagpapalawak ng kapaligiran ng LUA
 • Paglulunsad ng website kasama ang creator ng karakter, mga profile, mga guild atbp.
 • Maagang pagbibigay ng mga access para sa mga user na may whitelist.
 • Pagpapabuti ng website at UI ng laro ayon sa tugon ng user.
 • Marketplace integration para sa lupa, accessories at mga sombrero
 • Palalabas ng paunang hub ng player sa gitna ng mapa.
Q2-Q3 2022:
 • Pagpapalawak ng kapaligiran ng LUA
 • Paglalabas ng marami pang sombrero, mga accessory, mga damit, atbp.
 • Pagdaragdag at pagpapaunlad ng hub ng manlalaro.
 • Pagkumpleto ng maagang pag access.
 • Pagpapaunland ng website at laro ayos sa tugon galing sa maagang pag access.
Q4 2022:
 • Kumpletong paglulunsad
 • Marami pang ipapahayag
Copy link