HarmonyWorld FIL
Search…
πŸ—Ό
Ang hub ng manlalaro
Ang hub ay magiging pangunahing lugar para sa mga aktibidad at pakikisalamuha kung saan ang mga manlalaro ay maaaring makatagpo ng mga bagong kaibigan at makihalubilo sa iba't ibang aktibidad nang magkasama. Plano naming magkaroon ng iba't ibang uri ng mga gusali kabilang ang mga club, tindahan, lugar ng transportasyon, atbp. Ang hub ang magiging pangunahing spawning point ng mga manlalaro na nangangahulugan na ang lupaing pinakamalapit sa hub ay malamang na maging pinakamahalaga.
Copy link